Tekstejä

Kaikkia tekstejäni saa käyttää ei-kaupallisiin tarkoituksiin sisältöä muuttamatta ja tekijä mainiten. Kaupallisen käytön ehtona on tekijän kirjallinen lupa. Ota yhteyttä info@heikkiporoila.fi.

Kirjoitan julkisesti asioista, joita pidän tärkeinä ja joista arvioin kykeneväni jotain mielekästä sanomaan. Teen myös perustutkimuksen kaltaista työtä lähinnä suomalaisten säveltäjien tuotannon luetteloimiseksi. Valtaosa kirjallisista teoksistani (monografioista) liittyy musiikkiin tai musiikkikirjastoihin. Lyhyemmissä teksteissä olen käsitellyt sen sijaan hyvin laajaa aihepiiriä, jota voi kutsua yhteiskunnalliseksi.

Näillä sivuilla esiintyvä tekstien jaottelu on käytännöllinen, eikä pyri määrittämään yksiselitteisesti yksittäisen tekstin systemaattista paikkaa. En pidä tällaista määrittämistä tärkeänä.

Julkiset tekstini ovat kaikki ns. tietokirjoittamista. Ainakin ovat olleet tähän asti.

For English speaking visitors a short introduction: All my texts and images are free for non-commercial use if the authors name is mentioned. Commercial use is allowed only by permission by the author. You can contact me with info@heikkiporoila.fi.