IV Luentoja ja esitelmiä

Nämä tekstit liittyvät pääosin toimintaani kirjastoalan koulutustehtävissä vuosien varrella. Mukana on vain sellaisia tekstejä, joilla voi arvioni mukaan olla yleistä mielenkiintoa historiallisina ajankuvina.